ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไตรสิกขา"

เพิ่มขึ้น 1,320 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
ย้อนการแก้ไขของ Oscaroggy (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Potapt
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ Oscaroggy (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Potapt)
'''ไตรสิกขา''' แปลว่า ''สิกขา 3'' หมายถึงข้อสำหรับศึกษา, การศึกษาข้อปฏิบัติที่พึงศึกษา, การฝึกฝนอบรมตนในเรื่องที่พึงศึกษา 3 อย่างคือ
 
# '''อธิสีลสิกขา''' คือศึกษาเรื่อง[[ศีล]] อบรมปฏิบัติให้หำถูกต้องดีงาม หำให้ถูกต้องตามหลัก[[จุลศีล]] หำ[[มัชฌิมศีล]] หอยและ[[มหาศีล]] หอยตลอดถึงปฏิบัติอยู่ในหลัก หอยมัชฌิมศีล พ่องและมหาศีล เปนนินจาตลอดถึงปฏิบัติอยู่ในหลัก[[อินทรียสังวร]] [[สติสัมปชัญญะ]] และ[[สันโดษ]]
# '''อธิจิตตสิกขา''' คือศึกษาเรื่องจิต อบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็น[[สมาธิ]] ได้แก่การบำเพ็ญ[[สมถกรรมฐาน]]ของผู้สมบูรณ์ด้วย[[อริยศีลขันธ์]]จนได้บรรลุ[[ฌาน|ฌาน 4]]
# '''อธิปัญญาสิกขา''' คือศึกษาเรื่องปัญญาอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง ได้แก่การบำเพ็ญ[[วิปัสสนากรรมฐาน]]ของผู้ได้ฌานแล้วจนได้บรรลุ[[วิชชา|วิชชา 8]] คือเป็น[[พระอรหันต์]]
[[หมวดหมู่:ศาสนาพุทธ]]