ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภายุโรป"

เพิ่มขึ้น 14 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ปรับข้อมูล
(ปรับข้อมูล)
เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลส่วนภูมิภาค (regional intergovernmental organisation) ที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2492 เพื่อโปรโหมต[[สิทธิมนุษยชน]] [[ประชาธิปไตย]] และ[[หลักนิติธรรม]] ใน[[รัฐ]]สมาชิก 47 รัฐที่มีประชากรรวมกัน 820 ล้านคน
เป็นองค์กรต่างหากจาก[[สหภาพยุโรป]]ที่มีสมาชิก 28 ประเทศ ซึ่งมักจะสับสนกันโดยส่วนหนึ่งก็เพราะใช้ธงยุโรปเหมือนกัน
แต่ไม่เหมือนกับ[[สหภาพยุโรป]] สภายุโรปไม่สามารถออกกฎหมายที่บังคับใช้ได้โดยไม่เหมือนกับ[[สหภาพยุโรป]]
 
ส่วนของสภาพสภายุโรปที่รู้จักกันดีที่สุดก็คือศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Court of Human Rights) ซึ่งตัดสินคดีตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Convention on Human Rights)
งานของสภายุโรปมีผลเป็นมาตรฐาน กฎบัตร และอนุสัญญาที่อำนวยความร่วมมือกันระหว่างประเทศยุโรปโดยเป็นองค์กรที่ให้คำแนะนำ
 
11,686

การแก้ไข