ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สาวิตต์ โพธิวิหค"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
สาวิตต์ โพธิวิหค เกิดวันที่ [[19 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2488]] เป็นบุตรของพลอากาศเอกสวัสดิ์ และนางอุไร โพธิวิหค (คงพันธุ์) <ref>[http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=31205 ดร.สาวิตต์ โพธิวิหค ซุปเปอร์แมนหรืออะไรกันแน่?]</ref> สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบัน[[เอ็มไอที]] ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2510 จากนั้นจึงได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่[[มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด]] ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยแห่งเดียวกัน จนสำเร็จการศึกษาเป็นดุษฎีบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2516
 
== การทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม