ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพชรตัดเพชร"

|-
| ฟิเดลโล่ || [[กลศ อัทธเสรี]] || [[เล็ก ไอศูรย์]]
|-
| เชง || [[เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์]] || [[อรุชา โตสวัสดิ์]]
|-
| เป๊กกี้ || [[ปิยวรรณ จิตณาธรรม]] || [[ธัญญชล สถิรบุตร]]
|-
| บรูชลี || [[สมรักษ์ คำสิงห์]] ||
|-
| || [[ปราบ ยุทธพิชัย]] ||
|-
| เชง || [[เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์]] ||
|-
| || [[วรพรต ชะเอม]] ||
|-
| ร.ต.ท.ศักดิ์ชาย || [[อัมรินทร์ สิมะโรจน์]] ||
|-
| เป๊กกี้ || [[ปิยวรรณ จิตณาธรรม]] || [[ธัญญชล สถิรบุตร]]
|-
| พล.ต.ท.บูรพา || [[ทม วิศวชาติ]] ||
ผู้ใช้นิรนาม