ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวไท"

ขาดอ้างอิง
(ขาดอ้างอิง)
==== [[ประเทศอินเดีย]] ====
ชาวไทในอินเดีย ส่วนมากอาศัยใน[[รัฐอัสสัม]] และ[[อรุณาจัลประเทศ]] ได้แก่ [[ชาวไทอาหม]] [[ชาวไทพาเก่]] [[คำตี่|ชาวไทคำตี่]] [[ชาวไทอ่ายตน]] (ไทอ้ายตน อ้ายตอน) [[ไทคำยัง|ชาวไทคำยัง]] [[ชาวไทตุรง]] [[ชาวนะรา]] และ [[จันหารี|ชาวไทจันหารี]]
==== [[ประเทศติมอร์-เลสเต]] ====
[[คนไทยในกรุงดิลี]]มีจำนวน 63คน
 
==== ชนชาติไท-กะได ในส่วนอื่นๆ ====
ผู้ใช้นิรนาม