ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{คริสต์}}
'''คริสตจักรอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 66</ref> ({{lang-en|Eastern Orthodox Church}}) เรียกโดยย่อว่า'''คริสตจักรออร์ทอดอกซ์''' (The Orthodox Church) หรือ'''คริสตจักรไบแซนไทน์''' (The Byzantine Church)
คริสตจักรยุโรปตะวันออก เอเชียตะวันตก และทวีปแอฟริกาเหนือก็ใช้คำว่า “ออร์ทอดอกซ์” แต่ทางปฏิบัติจะแตกต่างกับ '''อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์''' และจะเรียกตัวเองว่า '''[[ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์]]'''
 
== ประวัติ ==
ศาสนาคริสต์ นิกายอีสเทิร์นออร์ธอด็อกซ์ หรือ ออร์ธอด็อกซ์ดั้งเดิม (Orthodox)
142

การแก้ไข