ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมสารสนเทศ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
| valign = "top" |'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต'''
* -
|-
| valign="top" style="background: Pink " | '''[[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]]'''
* [http://itschool.mfu.ac.th สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ]
| valign="top" style="background: Pink " |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต'''
* [http://itschool1.mfu.ac.th/it2016/academic.html?id=131 สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ]
| valign="top" style="background: Pink " |
-
| valign="top" style="background: Pink " |
-
 
|}
ผู้ใช้นิรนาม