ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไฟฟ้าสถิต"

*ใช้กับไมโครโฟรแบบตัวเก็บประจุ หลักการของไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุคือ ประกอบด้วยแผ่นโลหะ 2 แผ่นที่ขนานกัน แผ่นหนึ่งทำหน้าที่เป็นไดอะแฟรมรับคลื่นเสียง ส่วนแผ่นที่สองยึดติดกับฐาน โดยแผ่นที่รับคลื่นเสียงจะบางมากเมื่อมีคลื่นเสียงมากระทบ มันจะสั่นตามความถี่และกำลังของคลื่น ผลจากการสั่นของแผ่นบางนี้ จะทำให้ความจุไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง เมื่อต่อไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุนี้อนุกรมกับตัวต้านทานความต่างศักย์คร่อมไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุจะเปลี่ยนแปลงตามความถี่ของคลื่นเสียง เป็นผลให้เกิดสัญญาณไฟฟ้า
ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุนี้เราสามารถนำไปใช้กับการร้องเพลง การพูด จะได้เสียงที่ชัดเจน และเป็นไมโครโฟนที่นิยมใช้
 
== อ่านเพิ่มเติม ==
* [[ประจุไฟฟ้า]]
* [[ไฟฟ้าสถิต]]
* [[เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต]]
* [[การปลดปล่อยไฟฟ้าสถิต]]
* [[ไฟฟ้าไทรโบ]]
* [[เครื่องยนต์วิมเฮิร์ส]]
* [[เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแวนเดอแกรฟฟ์]]
 
==อ้างอิง==
2,628

การแก้ไข