ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:B20180/กรุ 11"

# {{user5|Pipattanapong}}
ชอบสร้างหน้า [[พิพัฒนพงศ์ เฏฌาฌัญ]] มาอวยตัวเองครับ โดนผู้ดูแลลบไปแล้ว 2ครั้งก็ยังสร้างมาอีก
 
สร้างอีกแล้ว [[ประวัติ พิพัฒนพงศ์ เฏฌาฌัญ]]
ผู้ใช้นิรนาม