ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การก่อสร้าง"

เพิ่มคำนิยามของผู้รับเหมาที่จดทะเบี่ยนนิติบุคคลว่า บริษัทรับสร้างบ้าน
(ย้อนการแก้ไขของ 14.207.9.225 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Sry85)
(เพิ่มคำนิยามของผู้รับเหมาที่จดทะเบี่ยนนิติบุคคลว่า บริษัทรับสร้างบ้าน)
'''การก่อสร้าง''' คือกิจกรรมหรือการกระทำที่ทำให้เกิด การประกอบหรือการติดตั้ง ให้เกิดเป็นอาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือส่วนประกอบของสิ่งที่กล่าวข้างต้น และมักจะหมายถึงงานทางด้านโยธาเป็นส่วนใหญ่
 
การก่อสร้างเป็นการปฏิบัติวิชาชีพแขนงหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยงานไม้ งานคอนกรีต งานปูนก่อฉาบ งานเหล็ก ช่างซึ่งปฏิบัติงานในงานแขนงนั้น ๆนั้นๆ ก็จะเรียกตามประเภทของงานนั้น ๆนั้นๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ฯลฯ คำที่เรียกโดยรวมก็คือ '''ช่างก่อสร้าง''' และผู้ที่มีอาชีพลงทุนรับจ้างทำงานก่อสร้างจะเรียกทั่ว ๆทั่วๆ ไปว่า '''[[ผู้รับเหมา]]''' ผู้รับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล จะมีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า '''[[บริษัทรับสร้างบ้าน]]'''
 
== ประเภทของโครงการก่อสร้าง ==
10

การแก้ไข