ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานานุกรม"

/* รายนามฐานานุกรม ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) องค์ที่ 9 http://www.ratchakit...
(/* รายนามฐานานุกรม ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสสเทโว) องค์ที่ 9 http://www.ratchakitcha...)
(/* รายนามฐานานุกรม ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) องค์ที่ 9 http://www.ratchakit...)
* '''พระครูวินัยธร'''
* '''พระครูวินัยธรรม'''
* '''พระครูสังฆวิจารณ์''''
* '''พระครูสมุห์'''
* '''พระครูใบฎีกา'''
2,619

การแก้ไข