ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานานุกรม"

/* รายนามฐานานุกรม ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสสเทโว) องค์ที่ 9 http://www.ratchakitcha...
(/* รายนามฐานานุกรม ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสสเทโว) องค์ที่ 9 http://www.ratchakitcha...)
* '''พระครูใบฎีกา'''
 
== รายนามฐานานุกรม ใน[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสสเทโวสฺสเทโว)]] องค์ที่ 9 <ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2435/017/112.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙ หน้า ๑๑๔-๑๑๕</ref>==
* '''พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจาริย์''' ''ญาณวิมลสกลคณิศร อุดรสังฆนายก ปิฎกธรรมรักขิต''
* '''พระครูธรรมกถาสุนทร''' ปเรียญ
2,534

การแก้ไข