ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไฟฟ้าสถิต"

เพิ่มขึ้น 14,623 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
หน้าใหม่: สำหรับวิทยาศาสตร์ของประจุไฟฟ้านิ่ง โปรดดูไฟฟ้าสถิต ไฟล์:E...
(หน้าใหม่: สำหรับวิทยาศาสตร์ของประจุไฟฟ้านิ่ง โปรดดูไฟฟ้าสถิต ไฟล์:E...)
(ไม่แตกต่าง)
2,628

การแก้ไข