ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภูมิศาสตร์ไต้หวัน"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
Aefgh3962 ย้ายหน้า เกาะไต้หวัน ไปยัง ภูมิศาสตร์ไต้หวัน: ในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่า "Geograph...
(บทความนี้ต้องเก็บกวาด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Aefgh3962 ย้ายหน้า เกาะไต้หวัน ไปยัง ภูมิศาสตร์ไต้หวัน: ในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่า "Geograph...)
1,052

การแก้ไข