เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| today = {{Collapsible list |titlestyle=font-weight:normal; background:transparent; text-align:left;|title=รายชื่อ|{{flagcountry|Algeria}}<br>{{flagcountry|Antarctica}}<br>{{flagcountry|Benin}}<br>{{flagcountry|Burkina Faso}}<br>{{flagcountry|Cambodia}}<br>{{flagcountry|Cameroon}}<br>{{flagcountry|Canada}}<br>{{flagcountry|Central African Republic}}<br>{{flagcountry|Chad}}<br>{{flagcountry|China}}<br>{{flagcountry|Comoros}}<br>{{flagcountry|Congo, Republic of the}}<br>{{flagcountry|Djibouti}}<br>{{flagcountry|Dominican Republic}}<br>{{flagcountry|France}}<br>{{flagcountry|Gabon}}<br>{{flagcountry|Gibraltar}}<br>{{flagcountry|Guinea}}<br>{{flagcountry|Haiti}}<br>{{flagcountry|India}}<br>{{flagcountry|Ivory Coast}}<br>{{flagcountry|Laos}}<br>{{flagcountry|Lebanon}}<br>{{flagcountry|Libya}}<br>{{flagcountry|Madagascar}}<br>{{flagcountry|Mauritania}}<br>{{flagcountry|Mauritius}}<br>{{flagcountry|Mali}}<br>{{flagcountry|Morocco}}<br>{{flagcountry|Niger}}<br>{{flagcountry|Senegal}}<br>{{flagcountry|Seychelles}}<br>{{flagcountry|Syria}}<br>{{flagcountry|Togo}}<br>{{flagcountry|Tunisia}}<br />{{flagcountry|Vanuatu}}<br>{{flagcountry|Vietnam}}<br>{{flagcountry|United States}}
}}
}}
 
 
'''จักรวรรดิอาณานิคมฝรั่งเศส''' ประกอบด้วย[[อาณานิคมโพ้นทะเล]], [[รัฐในอารักขา]] และ รัฐบริวารที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลฝรั่งเศสในกรุงปารีส ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่ 16 โดยจักรวรรดิอาณานิคมฝรั่งเศสถูกแบ่งออกเป็นสองยุค คือจักรวรรดิอาณานิคมฝรั่งเศสที่หนึ่ง ซึ่งสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1814 เมื่อ[[จักรพรรดินโปเลียนที่ 1|นโปเลียน]]ถูกถอดจากราชบัลลังก์ และเริ่มเข้าสู้ยุคจักรวรรดิอาณานิคมฝรั่งเศสที่ 2 อีกครั้งในปี 1830 เมื่อฝรั่งเศสเข้ายึดครอง[[แอลจีเรีย]] และเริ่มเสื่อมถอยลงจากสงครามในเวียดนาม (1955) และแอลจีเรีย (1962) ซึ่งนำไปสู่การประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสในอีกหลายๆประเทศภายหลังปี 1960{{อ้างอิง}}
59

การแก้ไข