เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
! เลขวรรณะ !! ชื่อวรรณะ !! โรมัน !! อยู่ในชั้น
|-
| 1. || '''พราหมณ์''' || Brahmins || สั่งสอนผู้คนให้มีความรู้ท้างทางด้านขนบธรรมเนียมและประเพณี สีประจำตัวคือ สีขาว
|-
| 2. || '''กษัตริย์''' || Kshatriyas || ปกครองบ้านเมือง สีประจำตัวคือ สีแดง
|-
| 3. || '''ไวศยะ''' ('''แพศย์''') || Vaishyas || ใช้วาจาค้าขาย สีประจำตัวคือ สีเหลือง
|-
| 4. || '''ศูทร''' || Shudras || แรงงาน สีประจำตัวคือ สีดำ
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม