ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานานุกรม"

 
== รายนามฐานานุกรม ใน[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย)]] องค์ที่ 15 ==
* '''พระมหาคณานุศิษฏ์''' ''สังฆอิสริยาลงกรณ์ สุนทรธรรมสาธก พุทธปาพจนดิลกมหาเถรกิจจการี คณาธิบดีศรีรัตนคมกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดขวา
* '''พระจุลคณานุศาสน์''' ''วิจารโณภาสภาคยคุณ สุนทรศาสนกิจบรรหาร มหาเถราธิการธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดซ้าย
* '''พระครูธรรมกถาสุนทร'''
* '''พระครูวินัยกรณ์โสภณ'''
* '''พระครูสมุห์'''
* '''พระครูใบฎีกา'''
 
== รายนามฐานานุกรม ใน[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ)]] องค์ที่ 14 ==
* '''พระทักษิณคณาธิกร''' ''สุนทรธรรมนายก พุทธปาพจนดิลกมหาเถรกิจจการี คณาธิบดีศรีรัตนคมกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดขวา
2,537

การแก้ไข