ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสนมเอกซุกบิน ตระกูลชเว"

 
* พระโอรส:
** [[แพคแทกิล]]
** [[พระเจ้าย็องโจ]] พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 21 แห่ง[[ราชวงศ์โชซ็อน]] (ค.ศ. 1724–ค.ศ. 1776)
** องค์ชายไม่ปรากฏพระนาม
** [[พระเจ้าย็องโจ]] พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 21 แห่ง[[ราชวงศ์โชซ็อน]] (ค.ศ. 1724–ค.ศ. 1776)
 
== ในวัฒนธรรมสมัยใหม่ ==
ผู้ใช้นิรนาม