ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image_map = Amphoe 8401.svg
}}
'''อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี''' (ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกว่า '''อำเภอบ้านดอน''') เป็น[[อำเภอ]]ที่ตั้งของตัว[[จังหวัดสุราษฎร์ธานี]] เป็นเมืองศูนย์กลางระบบราชการ ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคใต้ตอนบน
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ผู้ใช้นิรนาม