ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงครามนางงาม"

| [[พิชยา ทิพพาละ]] || นภัสสร พายุหะ (เชอร์รี่) || ฉายา '''"นางงามสก๊อย"''' <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 69 (รอบ 100 คน) <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 14 (รอบ 30 คน)
|-
| [[ธัญชนก จิตตกุล]] || กรณิภา ดวงมุสิก (มิ้งค์) || ฉายา '''"นางงามหูหนวก"''' <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 88 (รอบ 100 คน) <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 8 (รอบ 30 คน)
|-
| [[อารียา ผลฟูตระกูล]] || พรทิพย์ รื่นศุภผล (เฟิร์น) || ฉายา '''"นางงามยุติธรรม"''' <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 89 (รอบ 100 คน) <br>ผู้เข้าประกวดหมายเลข 6 (รอบ 30 คน)
204

การแก้ไข