ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอหุระมาซดะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{สั้นมาก}}
'''พระเจ้าอาหุรมาสดา''' คือ[[พระเจ้า]]ของ[[ศาสนาโซโรอัสเตอร์]] ซึ่งเป็นลัทธิ (Thism,Doctrine,sectSect) ลัทธิหนึ่งในศาสนาซิกส์ คำว่า มาสดา แปลว่า ฉลาด พระเจ้าองค์นี้เป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่าง [[พระเจ้า]]แห่งความดีจะต้องต่อสู้กับความชั่ว คือ ต้องสู้กับพระเจ้าแห่งความชั่ว ซึ่งใน[[เปอร์เซีย]]โบราณนับถือเป็เป็น[[เทพเจ้า]]สูงสุด
 
[[หมวดหมู่:ศาสนาโซโรอัสเตอร์]]
3

การแก้ไข