ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธิดาผ้าซิ่น"

| สุรนาท อุดมประเสริฐ || [[ณัฎฐ์ ทิวไผ่งาม]]
|-
| ธิดา กิจพฤษวงศ์ || [[นุชนารถ อุชุพงศธพงศธร]]
|-
| สันติ/กุ้ง || [[คณิศ ปิยะปภากรกูล]]
ผู้ใช้นิรนาม