ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธิดาผ้าซิ่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| สุรนาท อุดมประเสริฐ || [[ณัฎฐ์ ทิวไผ่งาม]]
|-
| ธิดา กิจพฤษวงศ์ || [[นุชนารถ อุชุพงศธ]]
|-
| สันติ/กุ้ง || [[คณิศ ปิยะปภากรกูล]]
| อิทธิ || [[อาชัญ ชัยสุวรรณ]]
|-
| ดวงใจ ษาธิวรรณ/แบ๋ว || [[เหมือนแพร พานะบุตร]]
|-
| ลลิตา เกษมสุข || [[อรินทร์มาศ บุญครองทรัพย์]]
|-
| ชนิษา || [[นภัสนันท์ อัจฉริยะกุณช์]]
| นายแก้ว || [[ชรัส เฟื่องอารมย์]]
|-
| นางบุตร กิจพฤษวงศ์ || [[น้ำทิพย์ เสียมทอง]]
|-
| นางบุษบา กิจพฤษวงศ์ || [[รัชนี ศิระเลิศ]]
|-
| จิตตรา ปงคงสิ่ง || [[อาภาพร นครสวรรค์]]
| ธิติ || [[ชาตรี สุวรรณวลัยกร]]
|-
| โป้ง || [[วรัญญู สุวรรณ]]
|}
 
| || [[บุญศรี ยินดี]]
|-
| นางเจือย (แม่ของสันติ/กุ้ง) || [[โมฬีวรรณ พันธรักษ์]]
|-
| เลขาของสุรนาท || [[ชญานิษฐ์ บัญชาวชิระชัย]]
| || [[นภัสดล เกษศิริ]]
|-
| นางน้อม || [[ณัฐรินทร์ ธีระปัญญา]]
|-
| || [[ปริศญา คูหามุข]]
ผู้ใช้นิรนาม