ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8"

| align = "center"| [[พี่เลี้ยง]] ||align="center"| 7 มีนาคม 2559 - 17 พฤษภาคม 2559 ||align="center"| [[ปภาวิน หงษ์ขจร]]<br>[[แคทเธอรีน จีน่า มี๊ดส์]]<br>[[อภิวิชญ์ จักษ์ตรีมงคล]]<br>[[ทิพย์รัตน์ อมาตยกุล]]<br>[[ณกรณ์ จำปาดิบ]]<br>[[อรจิรา แก้วสว่าง]]||align="center"| ||align="center"|[[บริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด]]
|-
| align = "center"| [[บาปบรรพกาล]] ||align="center"| 23 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน ||align="center"| [[จิระ ด่านบวรเกียรติ]]<br>[[ชลิดา กล่ำปาน]]<br>[[เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์]]<br>[[ภัครมัย โปตระนันทน์]]<br>[[จิระสุพจน์ ด่านบวรเกียรติจันทร์เจริญ]]<br>[[ชลิดากฤตพร กล่ำปานหาญโยธิน]]<br>[[สุพจน์พัฒนพล จันทร์เจริญมินทะขิน]]<br>[[โชติมา นวคุณากร]]<br>[[พัฒนพลสกาวใจ มินทะขินพูลสวัสดิ์]]<br>[[เซลิน่า เพียซ]]<br>[[ฐรินดา กรรณสูต]] ||align="center"| ||align="center"|[[บริษัท ดีมาก โปรดักชั่น จำกัด]]
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม