ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอลีซาเบตตา ฟาร์เนเซ"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| image = Isabel de Farnesio.jpg
| caption =
| reign = 24 ธันวาคม 1714 &ndash;-<br/> 14 มกราคม 1724
| succession1 =
| reign1 = 6 กันยายน 1724 &ndash;- 9 กรกฎาคม 1746
| reign-type = {{nowrap|ดำรงครั้งที่หนึ่ง}}
| reign-type1 = {{nowrap|ดำรงครั้งที่สอง}}
417,867

การแก้ไข