ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ในปี พ.ศ. 2550 ได้รับเลือกตั้งเป็น[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]] แบบสัดส่วนกลุ่มที่ 3 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 2 ในระบบบัญชีรายชื่อ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/049/39.PDF ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคประชาธิปัตย์)]</ref> และได้รับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน[[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24]]
 
นางรัชฎาภรณ์ เป็นผู้มีบทบาทในการดำเนินการจัดตั้ง[[มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์]] ซึ่งมีการเสนอจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 <ref>[http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000113856 หารือตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ท่ามกลางเสียงคัดค้าน]</ref> และวันที่ 8 กันยายน 2558 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558" มีผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ สิ้นสุดสถานะความเป็นสถาบันอุดมศึกษาในวันถัดจากวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา และเป็นการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขึ้นในวันเดียวกัน <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/45.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 86 ก หน้า 45 8 กันยายน 2558</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
1,392

การแก้ไข