ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเวียนเทียน"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{พุทธศาสนา}}
'''การเวียนเทียน''' คือการเดินเวียนรอบ[[ปูชนียสถาน]]สำคัญ เช่น อุโบสถวิหาร หรือพระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญ โดยใช้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบท "อิติปิโส" ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวด ''สวากขาโต'' และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวด ''สุปะฏิปันโน'' จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบนะเ็
 
== ประวัติ ==
393,742

การแก้ไข