ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญรอด บิณฑสันต์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
== ประวัติ ==
บุญรอด บิณฑสันต์ เกิดเมื่อวันที่ [[18 กันยายน]] [[พ.ศ. 2458]]<ref>[http://www.mwa.co.th/2010/ewt/mwa_internet/ewt_news.php?nid=1635
</ref>สมรสกับคุณหญิงพยอม บิณฑสันต์ มีบุตรบุญธรรม 3 คนได้แก่ นางพัฒนา รุจิระวงค์ ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์ อาจารย์ประจําประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ<ref>[http://pioneer.chula.ac.th/~sbussako
</ref>และ นายศิริพงศ์ บิณฑสันต์
 
380,773

การแก้ไข