ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรรมการผู้จัดการ"

ย้อนการแก้ไขของ BotKung (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 171.5.249.81
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(ย้อนการแก้ไขของ BotKung (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 171.5.249.81)
'''กรรมการผู้จัดการ''' ({{lang-en|managing director, MD}}) ในระบบอังกฤษ หรือ '''ประธานบริหาร'''<!--ศบญ--> ({{lang-en|chief executive officer, CEO}}) ในระบบอเมริกัน คือ ตำแหน่งสูงสุดใน[[บริษัท]]หรือหน่วยงาน
 
ในบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หรือบริษัทครอบครัว ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดมักจะเป็นตำแหน่ง "กรรมการผู้จัดการ" แต่งตั้งมาจากผู้ผูู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท ส่วนใหญ่เจ้าของกิจการจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนี้เอง หรือแต่งตั้งเครือญาติมาดำรงตำแหน่ง แตกต่างจากตำแหน่ง "ประธานบริหาร" ที่มักจะพบในบริษัทขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานบริหารนี้จะได้รับการสรรหาและแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ผู้ดำรงตำแหน่งอาจเป็นบุคคลจากภายในหรือภายนอกบริษัทก็ได้ มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างและได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==