ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นงเยาว์ ชัยเสรี"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
| ตำแหน่ง = อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[ประภาศน์ อวยชัย|ศาสตารจารย์ศาสตราจารย์ ประภาศน์ อวยชัย]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม|ศาสตราจารย์ ดร.เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม]]
ผู้ใช้นิรนาม