ผลต่างระหว่างรุ่นของ "7 วันจองเวร"

* '''[[รัดเกล้า อามระดิษ]]''' รับบท รัมภา (สมทบในตอน ศพ - เซ่น - ศาล)
* '''[[บริวัตร อยู่โต]]''' รับบท พัท (สมทบในตอน ศพ - เซ่น - ศาล , ขั้น...บันไดผี , ท้าคนเป็น...เห็นคนตาย , ตีตั๋วไปตาย)
* '''[[อาภัสสรา อินทร์ตลาดชุม]]''' รับบท กาหลง นภัสกร (สมทบในตอน ศพ - เซ่น - ศาล)
* '''[[ณฐกร ไตรกิศยเวช]]''' รับบท ภีม (สมทบในตอน ศพ - เซ่น - ศาล)
* '''[[ปฤณ ปิยะศิลป์]]''' รับบท สามีรัมภา (สมทบในตอน ศพ - เซ่น - ศาล)
* '''[[ปรเมศร์ น้อยอ่ำ]]''' รับบท ลุงเพิ่ม (สมทบในตอน ขั้น...บันไดผี)
* '''[[สุชาดา ช่องสว่าง]]''' รับบท แก้ม (สมทบในตอน ขั้น...บันไดผี)
* '''[[ทิพย์วัลย์ โพธิ์ทองนาค]]''' รับบท แม่ของหมอชล (สมทบในตอน ขั้น...บันไดผี , กระจกสั่งตาย)
* '''[[พนัทชัย กิตติสติมา]]''' รับบท นิว (สมทบในตอน ขั้น...บันไดผี)
* '''[[ธนกฤต กองศิลป์]]''' รับบท ฤทธ์ (สมทบในตอน ขั้น...บันไดผี)
* '''[[นวลปรางค์ ตรีชิต]]''' รับบท ซิสเตอร์มากาเร็ต (สมทบในตอน กระจกสั่งตาย)
* '''[[บอนนี โจ ฮัตชินสัน]]''' รับบท ซิสเตอร์วิคตอเรีย (สมทบในตอน กระจกสั่งตาย)
* '''[[ภัทรานิษฐ์ กิตติเชาวนันท์]]''' รับบท นุสรา กาญจนปภากูล (วัยเด็ก) (สมทบในตอน กระจกสั่งตาย)
* '''[[พิชญานิษฐ์ กิตติเชาวนันท์]]''' รับบท นิสาสรา กาญจนปภากูล (วัยเด็ก) (สมทบในตอน กระจกสั่งตาย)
* '''[[ณมาดา โกมารกุล ณ นคร]]''' รับบท แบม (สมทบในตอน กระจกสั่งตาย)
* '''[[ภูริชญา นาวิศิษฏ์กุล]]''' รับบท จ๋า (สมทบในตอน กระจกสั่งตาย)
ผู้ใช้นิรนาม