ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม"

*นักเรียนหญิง = 2,030
<br>**ข้อมูลจากปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556** </br>
 
<center>
<gallery>
<div align=center>
ไฟล์:เมืองพลพิทยาคม-1.jpg|บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ไฟล์:เมืองพลพิทยาคม-2.jpg|ภาพถ่ายทางอากาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ไฟล์:เมืองพลพิทยาคม-3.jpg|ภาพถ่ายทางอากาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
</div>
</gallery>
</center>
 
== ทำเนียบคณะผู้บริหาร ==
ผู้ใช้นิรนาม