ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การปลุกเสก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขของ 208.66.24.66 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธบุตร)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{สั้นมาก}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''การปลุกเสก''' หมายถึง ร่าย[[มนตร์]]เพื่อทำให้ขลังหรือ[[ศักดิ์สิทธิ์]] เช่น เสก[[น้ำมนต์]]ล้างหน้า เสกแป้งผัดหน้า<ref>[http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-40-search.asp พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒]</ref>
'''การปลุกเสก''' ({{lang-en|incantation}}) คือความเชื่อ ที่ว่าด้วยการกระทำให้สิ่งที่เป็นวัตถุกลายเป็น สิ่งศักสิทธ์ , ขลัง เช่น การปลุกเสก[[พระเครื่อง]] [[น้ำมนต์]]
 
== อ้างอิง ==
== การปลุกเสกในศาสนาพุทธ ==
{{ต้องการรายการอ้างอิง}}
การปลุกเสกในศาสนาพุทธ การปลุกเสกน้ำมนต์ หรือวัตถุต่างๆนั้น ถือว่าผิดจาก[[พระวินัย]] [[พระสัมมาสัมพุทธเจ้า]] ได้มีพระบัญญัติห้ามภิกษุเลี้ยงชีพด้วยเดรัชฉานวิชา พุทธบัญญัติบางส่วนกล่าวไว้ดังนี้
 
{{เรียงลำดับ|ปลุกเสก}}
{{คำพูด|... ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทำนายฝัน ทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้า ทำพิธีบูชาไฟ ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทำพิธีซัดรำบูชาไฟ ทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟ ทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ทำพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษเป็นหมอแมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกาเป็นหมอทายอายุ เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง ...}}
[[หมวดหมู่:ไสยศาสตร์|ป]]
- (ไทย) ที.สี. ๙ / ๑๑๔ / ๖๔
[[หมวดหมู่:ความเชื่องมงาย|ป]]
 
 
 
[[หมวดหมู่:ไสยศาสตร์|ป]]
[[หมวดหมู่:เวทมนตร์|ป]]
[[หมวดหมู่:ความเชื่องมงาย|ป]]