ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มือปราบสายเดี่ยว"

* [[สุชาดา พูนพัฒนสุข]] รับบท นลินี
* [[นิรุติ สาวสุดชาติ]] รับบท ใหญ่
* [[ณัฐนันท์ จันทรวิโรจน์]] รับบท ท็อป
* [[เพทาย พลอยมีค่า]] รับบท
* [[จรรยา ธนาสว่างกุล]] รับบท ทิพย์
ผู้ใช้นิรนาม