ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มือปราบสายเดี่ยว"

* [[ณฐณพ ชื่นหิรัญ]] รับบท ร.ต.อ.ชนิน / ผู้กองชนิน
* [[เอกพงศ์ จงเกษกรณ์]] รับบท ภูวัช
* [[ตฤณญา มอร์สัน]] รับบท พริม / พริมา / คิตตี้
* [[ชาเคอลีน มิ้นซ์]] รับบท อารตี / อาร์ท
* [[เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์]] รับบท เนย /
* [[การัญชิดา คุ้มสุวรรณ]] รับบท ศิริพร /
* [[กิตติธัช ประดับ]] รับบท หมวดดอน
* [[เจสสิกา ภาสะพันธุ์]] รับบท จิดาภา / จีจี้
ผู้ใช้นิรนาม