ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การสวนพฤกษศาสตร์"

 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีบุคลากรในสังกัดจำนวน 547 คน (ณ ปี พ.ศ. 2553) ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างโครงการ โดยมีพนักงาน/ลูกจ้างประจำเพียง 95 คน (ร้อยละ 17)
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้แต่งตั้้ง นางปัจฉิมา ธนสันติ
<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/114/3.PDF</ref>เป็นประธานกรรมการ
 
== อ้างอิง ==
34,995

การแก้ไข