ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ==
*'''ตรามหาวิทยาลัย''' เป็นรูปวงรีสองวงล้อมตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในวงรีด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์" ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า " SURINDRA RAJABHAT UNIVERSITY"
 
== พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ==
'''''พระพุทธสุรินทรานาคะเสน''''' เป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมาแต่ครั้งการก่อตั้งสถาบันราชภัฏ มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกทำด้วยศิลาประเภทหินทราย สำหรับชื่อ สุรินทรานาคะเสน เป็นนามที่ท่าน รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ อธิการบดี เป็นผู้แต่งขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวาระมงคลสมโภชมหาวิทยาลัยครบรอบ 42 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นปีของการครบรอบ 42 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
[[ไฟล์:สรินทรานาคเสน.jpg|thumb]]
 
== สถานที่ตั้ง ==