ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดิอิมพอสซิเบิ้ล"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* http://www.oldsonghome.com/memory/theim.html
* [http://www.oknation.net/blog/kilroy/2007/06/02/entry-2 ดิ อิมพอสสิเบิ้ล ตอน1] [http://www.oknation.net/blog/kilroy/2007/06/09/entry-1 ตอน2] [http://www.oknation.net/blog/kilroy/2007/06/14/entry-1 ตอน3] [http://www.oknation.net/blog/kilroy/2007/06/16/entry-1 ตอน4][http://www.oknation.net/blog/kilroy/2007/06/16/entry-2 ตอน5][http://www.oknation.net/blog/kilroy/2007/06/16/entry-3 ตอนจบ]
* หนังสือรวมบทเพลง The Impossibles อีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์วงการดนตรีไทย, 2544,จัดทำโดย ปราจีน ทรงเผ่า,โรงพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง, ISBN: 974-272-389-3
 
[[หมวดหมู่:กลุ่มดนตรีสัญชาติไทย]]
1,047

การแก้ไข