ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชุมทางหาดใหญ่ (ภาพยนตร์)"

ย้อนการแก้ไขของ 1.1.214.132 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย BotKung
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนการแก้ไขของ 1.1.214.132 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย BotKung)
{{ลบ|ไม่มีเนื้อหาและอ้างอิงแน่ชัด}}
{{กล่องข้อมูล ภาพยนตร์
|starring = [[มิตร ชัยบัญชา]] <br> [[ส.อาสนจินดา]] <br> [[เพชรา เชาวราษฎร์]] <br> [[ไอดา หลิน]] <br> [[ปรียา รุ่งเรือง]] <br> [[ทักษิณ แจ่มผล]] <br> [[รุจน์ รณภพ]]