ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะประมงในประเทศไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] วิทยาเขตกำแพงแสน
** สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
*[[คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์|คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์]]
**สาขาวิชาประมง
45

การแก้ไข