ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะประมงในประเทศไทย"

(เปลี่ยนการเรียงลำดับในหมวดหมู่:รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ให้เรียงด้วย ประมงด...)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] วิทยาเขตกำแพงแสน
** สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
*[[คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์|คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์]]
**สาขาวิชาประมง
 
*[[คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]]
45

การแก้ไข