ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐบาลปฏิวัติชั่วคราวสาธารณรัฐเวียดนามใต้"

แทนที่เนื้อหาด้วย "{{ลบ|ไม่น่าเชื่อถือ}}"
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(แทนที่เนื้อหาด้วย "{{ลบ|ไม่น่าเชื่อถือ}}")
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ลบ|ไม่น่าเชื่อถือ}}
 
== บรรณานุกรม ==
; หมายเหตุ
{{รายการอ้างอิง|2}}
; อ้างอิง
* {{cite book |ref=harv|last=Porter|first=Gareth | authorlink = Gareth Porter| title = Vietnam: the politics of bureaucratic socialism|edition=1993|year=1993| publisher = [[Cornell University Press]]| isbn= 9780801421686 }} <small>- Total pages: 227 </small>
* {{cite book |ref=harv| last =Tảng|first= Truong Như; David Chanoff, Van Toai Doan| authorlink = Trương Như Tạng| title = A Vietcong memoir|edition=1985|year=1985| publisher = [[Harcourt_(publisher)#Harcourt_Brace_Jovanovich|Harcourt Brace Jovanovich]]| isbn= 9780151936366}}<small>- Total pages: 350 </small>
206

การแก้ไข