ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐบาลปฏิวัติชั่วคราวสาธารณรัฐเวียดนามใต้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* {{cite book |ref=harv|last=Porter|first=Gareth | authorlink = Gareth Porter| title = Vietnam: the politics of bureaucratic socialism|edition=1993|year=1993| publisher = [[Cornell University Press]]| isbn= 9780801421686 }} <small>- Total pages: 227 </small>
* {{cite book |ref=harv| last =Tảng|first= Truong Như; David Chanoff, Van Toai Doan| authorlink = Trương Như Tạng| title = A Vietcong memoir|edition=1985|year=1985| publisher = [[Harcourt_(publisher)#Harcourt_Brace_Jovanovich|Harcourt Brace Jovanovich]]| isbn= 9780151936366}}<small>- Total pages: 350 </small>
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
; รัฐบาล
* [http://www.richmond.edu/~ebolt/history398/PRG (1969-1975) TVT.html Provisional Revolutionary Government of South Vietnam (1969-1975)]
 
; ผู้นำ
* [http://rulers.org/rulvw.html#vietnam Rulers (Vietnam)]
* [http://www.worldstatesmen.org/Vietnam.html WORLD STATESMEN, Vietnam (including South Vietnam)]
 
[[หมวดหมู่:ประเทศเวียดนามใต้]]
[[หมวดหมู่:รัฐสิ้นสภาพในประเทศเวียดนาม]]
[[หมวดหมู่:รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512]]
[[หมวดหมู่:รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2518]]
[[หมวดหมู่:สิ้นสุดในปี พ.ศ. 2519]]
 
{{โครงประวัติศาสตร์}}
206

การแก้ไข