ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงครามอิตาลี-อะบิสซิเนียครั้งที่สอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ใช้ปีคศ|250px}}
{{Infobox Military Conflict
| conflict = สงครามอิตาลี-อะบิสซิเนียครั้งที่สอง
ในทางการเมือง สงครามครั้งนี้เป็นเครื่องหมายจดจำที่โดดเด่นที่สุดถึงความอ่อนแออันเป็นปกติวิสัยขององค์การ[[สันนิบาตชาติ]] [[วิกฤตการณ์อะบิสซิเนีย]]ในปี [[ค.ศ. 1934]] มักถูกมองว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถึงความไร้ประสิทธิภาพของสันนิบาตชาติ เช่นเดียวการที่[[จักรวรรดิญี่ปุ่น]]ยึดครอง 3 มณฑลของจีนใน[[กรณีมุกเดน]]เมื่อปี [[ค.ศ. 1931]] ทั้งอิตาลีและเอธิโอเปียล้วนเป็นชาติสมาชิกของสันนิบาต แต่สันนิบาตชาติก็ไม่สามารถปกป้องเอธิโอเปียให้พ้นจากการคุกคามของอิตาลีได้เมื่อการณ์ปรากฏชัดเจนว่าอิตาลีได้ละเมิดต่อ[[บทบัญญัติของสันนิบาตชาติมาตรา 10]] อนึ่ง สงครามครั้งนี้ยังถูกจดจำด้วยการใช้ก๊าซพิษทำสงครามอย่างผิดกฎหมายอย่าง[[ก๊าซมัสตาร์ด]] (mustard gas) และสาร[[ฟอสจีน]] (Phosgene) โดยฝ่ายกองทัพอิตาลี
 
ผลลัพธ์ในเชิงบวกของสงครามต่อฝ่ายอิตาลีได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับความนิยมระดับสูงสุดต่อลัทธิฟาสซิสต์ของมุสโสลินีในเวทีนานาชาติ<ref>Baer, p.279</ref> ผู้นำในหลายประเทศได้ยกย่องความสำเร้จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
 
== ภูมิหลัง ==
206

การแก้ไข