ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
หลังการประกาศเอกราชของ[[สาธารณรัฐประชาชนเบลารุส]]เมื่อเดือนมีนาคม [[ค.ศ. 1918]] กลุ่ม[[บอลเชวิค]]จากสหภาพโซเวียตได้เข้ายึดครองดินแดนเบลารุสและประกาศจัดตั้ง[[สาธารณรัฐโซเวียตสังคมนิยมเบียโลรัสเซีย]] (Socialist Soviet Republic of Byelorussia) ในวันที่ [[1 มกราคม]] [[ค.ศ. 1919]] ต่อมาสาธารณรัฐแห่งนี้ถูกยุบและแยกพื้นที่ไปรวมกับ[[สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย]]และ[[สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย-เบลารุส]] แต่ก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่อีกครั้งในวันที่ [[31 กรกฎาคม]] [[ค.ศ. 1920]] โดยใช้ชื่อว่า "สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย"
 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเบียโลรัสเซียเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสหภาพโซเวียตเมื่อปี [[ค.ศ. 1922]] ร่วมกับ[[สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน]], [[สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทรานส์คอเคเชีย]] และสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย เบียโลรัสเซียเป็นหนึ่งในสาธารณรัฐหลายแห่งในสหภาพโซเวียตที่ถูก[[นาซีเยอรมนี|เยอรมนีนาซี]]ยึดครองระหว่าง[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกก่อตั้งองค์การ[[สหประชาชาติ]]ในปี [[ค.ศ. 1945]] ร่วมกับชาติอื่น ๆ รวมทั้งสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครนและสหภาพโซเวียตอีกด้วย จุดสิ้นสุดของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซียมาถึงในปี [[ค.ศ. 1991]] เมื่อสาธารณรัฐแห่งนี้กลายเป็นรัฐเอกราชและเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น "[[ประเทศเบลารุส|สาธารณรัฐเบลารุส]]"{{อ้างอิง}}
 
{{สาธารณรัฐโซเวียต}}
156

การแก้ไข