ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
[[ไฟล์:Map of mekong delta.jpg|200px|thumb|right|แผนที่แสดงตำแหน่งของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง]]
 
'''ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง''' ถือเป็น[[ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ]]ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีป[[เอเชียตะวันออกเฉียงใต้]]{{อ้างอิง}} ตั้งอยู่ตรงบริเวณทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของ[[ประเทศเวียดนาม]] โดยเป็นบริเวณที่[[แม่น้ำโขง]]ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจาก[[ที่ราบสูงทิเบต]]แล้วไหลมาทางทิศใต้ผ่าน 7 ประเทศ ไหลออกสู่[[ทะเลจีนใต้]]ที่บริเวณนี้ โดยบริเวณที่เกิดการสะสมตัวของ[[ตะกอน]]ในลักษณะของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนั้นพบว่าแม่น้ำโขงมีการแตกออกเป็นสาขาย่อย ๆ หลายสาขา
 
ปัจจุบันพบว่าดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมีความกว้างของดินดอนสามเหลี่ยมใหญ่ที่สุดที่หนึ่งของ[[โลก]]และกินพื้นที่ 39,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นสัดส่วนโดยมากของพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม พื้นที่ของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงส่วนที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำนั้นขึ้นกับแต่ละ[[ฤดู]] เพราะปริมาณน้ำไม่เท่ากัน จากการศึกษาพบว่าบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนั้นมีการพัดพาของน้ำมาประมาณ 470 ลูกบากศ์กิโลเมตรต่อปี ซึ่งน้ำที่ไหลมาในบริเวณนี้ได้พัดพาตะกอนมาตกสะสมประมาณ 790,000-810,000 ตารางกิโลเมตรต่อปี
156

การแก้ไข