ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนพระรามที่ 1"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
ถนนพระรามที่ 1 เดิมชื่อ "[[ถนนปทุมวัน]]" สร้างในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ต่อมาในวันที่ [[16 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2462]] รัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อถนนปทุมวัน ตั้งแต่สะพานยศเส (สะพานกษัตริย์ศึก) ถึงถนนราชดำริ เป็น "ถนนพระรามที่ 1" เพราะถนนสายนี้เกี่ยวข้องกับ[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]ขณะมีบรรดาศักดิ์เป็น[[สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก]]ในสมัยธนบุรีใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินกลับจากราชการที่เขมรเข้ามาปราบจลาจลใน[[กรุงธนบุรี]] ปลายรัชสมัย[[สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]] โดยผ่านเส้นทางถนนพระรามที่ 1 ผ่านจุดที่เป็นสะพานยศเสซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสะพานกษัตริย์ศึก และได้ทรงพักทำพิธีสระสนานที่วัดสะแกซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามเป็น[[วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร]]ครับ อิอิ ไชโย
 
== กายภาพ ==
206

การแก้ไข