ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มภาษาโลโล-พม่า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{สั้นมาก}}
'''กลุ่มภาษาพม่า-โลโล''' (Lolo-Burmese languages) เป็นภาษาที่มีผู้พูดใน[[พม่า]]และ[[จีน]]ตอนใต้ เป็นกลุ่มย่อยของ[[ตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่า]] [[ภาษาน่าซี]]จัดอยู่ในกลุ่มนี้แต่การจัดจำแนกย่อยลงไปอีกยังไม่แน่นอน อาจจัดให้เป็นสาขาย่อยที่สามนอกเหนือจาก[[กลุ่มภาษาพม่า]]และ[[กลุ่มภาษาโลโล]] [[ภาษาปยู]]ที่เป็นต้นกำเนิดของ[[ภาษาพม่า]]อาจมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มภาษาพม่า-โลโล แต่ไม่มีหลักฐานเพียงพอสำหรับการจัดจำแนก ทำให้ถูกจัดให้เป็นตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่าที่จัดจำแนกไม่ได้ [[ภาษามรู]]ซึ่งเป็นภาษาที่จัดจำแนกไม่ได้อีกภาษาหนึ่งเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับกลุ่มภาษาพม่า-โลโลเช่นกัน
 
== อ้างอิง ==
* George van Driem (2001) ''Languages of the Himalayas: An Ethnolinguistic Handbook of the Greater Himalayan Region.'' Brill.
156

การแก้ไข