ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชลน่าน ศรีแก้ว"

 
== การทำงาน ==
ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลเวียงสา [[อำเภอเวียงสา]] จังหวัดน่าน และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ[[โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว]] [[อำเภอปัว]] จังหวัดน่าน ระว่างปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2543 ต่อมาได้เข้ามาทำงานการเมือง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน สังกัดพรรคไทยรักไทย
 
ในปี พ.ศ. 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปี พ.ศ. 2548 เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเป็นกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) นอกจากนั้นแล้ว นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ยังได้รับแต่งตั้งเป็นรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ในระยะหนึ่งอีกด้วย
ผู้ใช้นิรนาม