Anonimeco

เข้าร่วมเมื่อ 10 ตุลาคม 2557
เพิ่มขึ้น 537 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
ย้อนการแก้ไขที่ 6460519 สร้างโดย Antiocca (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 6460519 สร้างโดย Antiocca (พูดคุย))
{{กล่องผู้ใช้บน}}
{{ลบ|เนื้อหาไม่เหมาะสม}}
{{User Wikipedian For|year=2014|month=10|day=10}}
{{User นอนไม่เป็นเวลา}}
{{Userbox
|border-c = #bbb
|border-s = 1
|id-c = #fff
|id-s = 12
|id-fc = #fff
|info-c = #f6f6f6
|info-s = 9
|info-fc = black
|id = [[ไฟล์:Asia mark.svg|45px]]
|info = ผู้ใช้นี้มีส่วนร่วมใน '''[https://th.wikipedia.org/wiki/วิกิพีเดีย:Wikipedia_Asian_Month Wikipedia Asian Month]'''
}}
{{User Wikiproject Plants}}
{{กล่องผู้ใช้ล่าง}}
158,634

การแก้ไข